Ervaar jij dat je hoogbegaafde kind niet gelukkig is op school of thuis?

Ik help hoogbegaafde kinderen gelukkig te worden thuis en op school.

Begeleiding van hoogbegaafde kinderen,
hun ouders en de leerkracht.

Vind je het lastig om je begaafde kind of je begaafde leerling in je klas passend te ondersteunen? Wil je dat de thuissituatie verandert of dat er op school een passend aanbod geboden wordt aan je kind? Support At School richt zich op de begeleiding van hoogbegaafde kinderen, hun ouders en de leerkracht.

Mijn naam is Saskia Huizer, ECHA hoogbegaafdheidsspecialist en expert op het gebied van hoogbegaafdheid. In mijn coachings- en adviespraktijk bied ik passende begeleiding voor ieder kind tussen 2 en 17 jaar.

Support bied ik voor

kinderen

ouders

professionals

Wat vinden klanten?

Onze zoon werd beter benaderbaar door de begeleiding van Saskia. Hij kon stapje voor stapje over zijn faalangst en onzekerheid stappen. Ook lukte het hem om iets meer taakgericht te denken en hij kreeg hierdoor meer positieve succeservaringen. Bedankt voor je professionele, toegankelijke en open communicatie.ย 

Ouders van Rens

Arnoud heeft beter leren plannen en zijn werk gestructureerder kunnen aanpakken. Ook heeft hij meer zelfvertrouwen gekregen. Arnoud ging met heel veel plezier naar de begeleiding van Saskia! Hij voelde zich heel veilig. Het contact met Saskia was heel goed en prettig (tussen Arnoud en Saskia maar ook tussen ons als ouders en Saskia).

Ouders van Arnoud

Saskia is iemand die goed in staat is om kinderen te begeleiden die meer of hoogbegaafd zijn en ondersteuning nodig hebben bij het leren plannen en dergelijke. Daarbij heeft ze oog voor de omstandigheden en denkt in kansen en mogelijkheden.

Anneke, Leerkracht

Saskia zet haar expertise ten aanzien van hoogbegaafdheid in combinatie met stoornissen in het autistisch spectrum heel functioneel in. Zowel het kind, de ouder als de groepsleerkracht krijgen door haar adequate begeleiding meer zicht op de processen die zich in het hoofd van het kind spelen. Saskia durft de spanningsvelden van het kind te doorbreken.

Bas, Leerkracht

Wil je dat jouw begaafde leerling een passend aanbod krijgt?

Maar weet je niet hoe je dat voor elkaar kunt krijgen?