OVER MIJ

Ik ben Saskia Huizer, ECHA specialist. Ik heb een coachings- en adviespraktijk.

Ik richt mij op de begeleiding van (hoog)begaafde kinderen en hun ouders. Door mijn expertise op het gebied van hoogbegaafdheid kan ik passende begeleiding bieden voor ieder kind tussen de 2 en 17 jaar.

Ik ondersteun kinderen die vast zijn gelopen op school (thuiszitters) of die psychosociale problemen hebben. Ondersteuning in het kader van een persoons gebonden budget (PGB) is mogelijk.

Daarnaast begeleid ik leerkrachten en schoolteams bij het implementeren van onderwijs aan begaafde kinderen.  Ook verzorg ik verbetertrajecten voor begaafdheidsontwikkeling binnen de basisschool.

ECHA netwerk www.echanetwerk.nl