Hoogbegaafde kinderen halen lang niet altijd goede resultaten bij Cito toetsen. Hoe komt dat toch?

Veel ouders en dan met name leerkrachten denken dat een hoogbegaafde leerling goede resultaten bij een Cito toetsen halen. Bij een aantal van deze kinderen klopt deze verwachting, maar lang niet bij allemaal.

Enkele redenen hiervoor kunnen zijn: 

📝 Sommige hoogbegaafde kinderen werken te snel. Ze zijn gewend om snel kennis te verwerken en daarom lezen zij de opdracht niet volledig door en missen zij vaak essentiële informatieve om de vraag goed te kunnen maken. Hierbij kan de strategie “je werk controleren helpen” 

📝 Sommige hoogbegaafde kinderen hebben juist een te laag werktempo. Dat zijn kinderen die hoge eisen stellen aan zichzelf omdat ze het heel goed willen doen. Ook kan het komen doordat ze zichzelf een ingewikkelde strategie hebben aangeleerd. In beide gevallen kunnen ze dan in tijdnood komen. 

📝 Hoogbegaafde kinderen kunnen hun eigen kennis gaan inzetten, waardoor zij niet meer gebruik van maken van de informatie die in een toets wordt gedeeld om een antwoord te vinden. Hierdoor kan het kind complex gaan denken. Zij ervaren dan dat hun “antwoord” niet bij de antwoorden staat. Strategietraining kan hierbij helpen. 

📝 Hoogbegaafde kinderen zijn vaak erg gespannen als ze onder tijdsdruk moeten werken. Het helpt je kind als de tijdsdruk wordt weggehaald en dat je daardoor langer of zelfs onbeperkt de tijd geeft. 

Ondanks de thuiswerk periode worden door veel scholen de komende weken toch CITO toetsen afgenomen. Deze resultaten worden gebruikt om te kijken of het kind geen “hiaten” heeft opgelopen.

Beste ouder en/of leerkracht, denk aan het hoogbegaafde kind tijdens deze CITO periode (en hou ook voor het normale schoolwerk bovenstaande punten in gedachten). Hierboven kun je lezen dat hoge resultaten niet vanzelfsprekend zijn voor deze kinderen. Kijk naar het proces en de weg daar naar toe en niet (alleen) naar het resultaat!