Over Saskia

Saskia Huizer, opvoed- en hoogbegaafdheidsspecialist

Ervaar jij dat je hoogbegaafde kind niet gelukkig is? En ervaar jij een grote uitdaging om je kind op de juiste manier te ondersteunen? Ik help je om als ouder een hoogbegaafdheidsexpert te worden van je eigen kind. Eenvoudig en binnen no-time alle tools in handen om je begaafde kind gelukkig en met zelfvertrouwen te (laten) ontwikkelen.  

Mijn naam is Saskia Huizer, ECHA hoogbegaafdheidsspecialist en expert op het gebied van (hoog)begaafdheid. In mijn coachings- en adviespraktijk bied ik passende begeleiding voor ouders van hoogbegaafde kinderen. 

Als je meer over mij wil weten

Ervaringsdeskundige in hoogbegaafdheid

Vroeger werd ik vaak gezien als het “stuudje”. Klasgenoten vroegen aan mij de antwoorden of schreven mijn huiswerk over. Ik haalde mooie resultaten en mijn ouders vonden mij een voorbeeldig kind. Totdat ik 14 jaar werd. Mijn cijfers werden minder en ik mocht niet meer naar het VWO. Ik wilde geen klasgenoten meer helpen en ik wilde al helemaal niet meer naar school. De hele dag door huilde ik en was ik bang. Ik had het gevoel dat niemand mij begreep. Na heel veel hulp van mijn ouders, zus en broer ben ik na anderhalf jaar uit dit diepe dal geklommen. Ik ben naar volwassenenonderwijs gegaan. Ik voelde mij daar begrepen en ik kreeg weer zin om te leren en ik heb toen zelfs in één jaar twee diploma’s gehaald. Na dit diploma ben ik de PABO gaan doen. Ik wilde leerkracht worden om ieder kind een gelukkige en onbezorgde schooltijd te geven. Tijdens de twee jarige opleiding voor remedial teacher, werd mijn interesse gewekt voor hoogbegaafde kinderen. Ik heb diverse trainingen gevolgd rondom dit thema

Slimme kinderen

Pas jaren later toen ik zelf moeder werd van twee prachtige kinderen en zag dat mijn oudste kind als peuter slimme vragen ging stellen, zeer gevoelig was en niet altijd zich verbonden voelde met leeftijdsgenoten ben ik gestart met de ECHA (European Counsil of High Ability) opleiding voor Specialist (hoog)begaafdheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Tijdens mijn opleiding ben ik naast mijn werk als intern begeleider, leerkrachten gaan begeleiden om begaafde kinderen te ondersteunen in de groep, heb ik verrijkingsklassen opgezet en gegeven en heb ik teamtrainingen gegeven. Ik vond het geweldig om te ervaren hoe kinderen weer plezier kregen in school, zich in moeilijke vraagstukken wilden vastbijten en dat ouders ervaarden dat hun kind thuis rustiger en vrolijker werd.

Begeleiding voor kind, ouders én school

Ik wil zoveel mogelijk ouders van hoogbegaafde kinderen zodat je kind zich zowel thuis als op school gelukkig voelt. Omdat ik heb ervaren dat jij als ouder je wilt begrijpen en dat jij het beste voor je zoon of docht wilt, richt mijn werkwijze richt zich daarom in eerste instantie op de begeleiding van de ouder(s) en eventueel in combinatie met het hoogbegaafde kind.

Kinderen die zijn vastgelopen op school (thuiszitters) of psychosociale problemen hebben, bied ik ouders de tools om je kind op een passende en juiste manier te ondersteunen. Zodat je kind weer in zijn of haar kracht komt. Verder heb ik veel ervaringen met het begeleiden van ouders en kinderen die dubbel bijzonder zijn zoals (hoog)begaafdheid in combinatie met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ADHD en of dyslexie. 

 

Mijn kernwaarden

R
Ik ga uit van de kracht van het kind/ouder
R
Veiligheid
R
Zonder tijdsdruk

De meest voorkomende vragen van ouders of scholen zijn

R
Is het kind hoogbegaafd?
R
Loopt het kind voor op school?
R
Is er sprake van onderpresteren?
R
Wat heeft dit kind nodig (versnellen, verrijking)?

Andere hulpvragen kunnen bijvoorbeeld zijn:

R
Hoe kunnen we ons kind beter begeleiden, op school of thuis?
R
Hoe helpen we dit kind bij de emotionele of sociale problematiek?
R
Ons kind is bang om fouten te maken?
R
Kun je ons kind helpen om een goede mindset te ontwikkelen?

Mijn aanpak

Samen met de ouders/leerkrachten en eventueel met het kind heb ik een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken welke hulpvragen er zijn van de ouder of welke behoefte het kind heeft en welke zaken juist negatief kunnen werken. Welke situatie wil jij als ouder veranderen. Aan de hand van deze informatie maken wij samen een plan van aanpak met duidelijke doelen en verwachtingen van de begeleiding. Daarna start de begeleiding. Deze begeleiding wordt tussentijds geëvalueerd en bijgesteld. Aan het einde volgt een eindgesprek.

Wil je dat jouw hoogbegaafde kind gelukkig is?

Maar weet je niet hoe je dat voor elkaar kunt krijgen?