Over Saskia

Saskia Huizer, hoogbegaafdheidsspecialist

Vind je het lastig om je begaafde kind of je begaafde leerling in je klas passend te ondersteunen? Wil je dat de thuissituatie verandert of dat er op school een passend aanbod geboden wordt aan je kind? Support At School richt zich op de begeleiding van (hoog)begaafde kinderen, hun ouders en de leerkracht.

Mijn naam is Saskia Huizer, ECHA hoogbegaafdheidsspecialist en expert op het gebied van (hoog)begaafdheid. In mijn coachings- en adviespraktijk bied ik passende begeleiding voor ieder kind tussen 2 en 17 jaar. De begeleiding kan op school, maar ook thuis plaatsvinden.

Als je meer over mij wilt weten

Ervaringsdeskundige in hoogbegaafdheid

Vroeger werd ik vaak gezien als het “stuudje”. Klasgenoten vroegen aan mij de antwoorden of schreven mijn huiswerk over. Ik haalde mooie resultaten en mijn ouders vonden mij een voorbeeldig kind. Totdat ik 14 jaar werd. Mijn cijfers werden minder en ik mocht niet meer naar het VWO. Ik wilde geen klasgenoten meer helpen en ik wilde al helemaal niet meer naar school. De hele dag door huilde ik en was ik bang. Ik had het gevoel dat niemand mij begreep. Na heel veel hulp van mijn ouders, zus en broer ben ik na anderhalf jaar uit dit diepe dal geklommen. Ik ben naar volwassenenonderwijs gegaan. Ik voelde mij daar begrepen en ik kreeg weer zin om te leren en ik heb toen zelfs in één jaar twee diploma’s gehaald. Na dit diploma ben ik de PABO gaan doen. Ik wilde leerkracht worden om ieder kind een gelukkige en onbezorgde schooltijd te geven. Tijdens de twee jarige opleiding voor remedial teacher, werd mijn interesse gewekt voor hoogbegaafde kinderen. Ik heb diverse trainingen gevolgd rondom dit thema

Slimme kinderen

Pas jaren later toen ik zelf moeder werd van twee prachtige kinderen en zag dat mijn oudste kind als peuter slimme vragen ging stellen, zeer gevoelig was en niet altijd zich verbonden voelde met leeftijdsgenoten ben ik gestart met de ECHA (European Counsil of High Ability) opleiding voor Specialist (hoog)begaafdheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Tijdens mijn opleiding ben ik naast mijn werk als intern begeleider, leerkrachten gaan begeleiden om begaafde kinderen te ondersteunen in de groep, heb ik verrijkingsklassen opgezet en gegeven en heb ik teamtrainingen gegeven. Ik vond het geweldig om te ervaren hoe kinderen weer plezier kregen in school, zich in moeilijke vraagstukken wilden vastbijten en dat ouders ervaarden dat hun kind thuis rustiger en vrolijker werd.

Begeleiding voor kind, ouders én school

Ik wil zoveel mogelijk begaafde kinderen helpen om zich zowel thuis als op school gelukkig te voelen. Mijn werkwijze richt zich daarom niet alleen op ondersteuning voor het kind, maar ook op de begeleiding van de ouder(s) en van de leerkracht.

Kinderen die zijn vastgelopen op school (thuiszitters) of psychosociale problemen hebben, bied ik ondersteuning om zichzelf te versterken en om weer in hun kracht te komen. Verder heb ik veel ervaringen met het begeleiden van kinderen die dubbel bijzonder zijn zoals (hoog)begaafdheid in combinatie met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ADHD en of dyslexie. Ondersteuning in het kader van een Persoons Gebonden Budget (PGB) is mogelijk

Daarnaast begeleid ik leerkrachten en schoolteams bij het implementeren van onderwijs aan begaafde kinderen.  Ook verzorg ik verbetertrajecten voor begaafdheidsontwikkeling binnen de basisschool. Door middel van beeldbegeleiding kan ik leerkrachten gericht begeleiden met behulp van het bekijken van videobeelden

Mijn kernwaarden

R
Ik ga uit van de kracht van het kind/ouder
R
Veiligheid
R
Zonder tijdsdruk

De meest voorkomende vragen van ouders of scholen zijn

R
Is het kind hoogbegaafd?
R
Loopt het kind voor op school?
R
Is er sprake van onderpresteren?
R
Wat heeft dit kind nodig (versnellen, verrijking)?

Andere hulpvragen kunnen bijvoorbeeld zijn:

R
Hoe kunnen we ons kind beter begeleiden, op school of thuis?
R
Hoe helpen we dit kind bij de emotionele of sociale problematiek?
R
Ons kind is bang om fouten te maken?
R
Kun je ons kind helpen om een goede mindset te ontwikkelen?

Mijn aanpak

Samen met de ouders/leerkrachten en eventueel met het kind heb ik een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken welke behoeften het kind heeft en welke zaken juist negatief kunnen werken. Wat zou het kind zelf willen leren, welke situatie willen de ouders of leerkracht veranderen. Aan de hand van deze informatie maken wij samen een plan van aanpak met duidelijke doelen en verwachtingen van de begeleiding. Daarna start de begeleiding. Deze begeleiding wordt tussentijds geëvalueerd en bijgesteld. Aan het einde volgt een eindgesprek.

Wil je dat jouw hoogbegaafde kind gelukkig is?

Maar weet je niet hoe je dat voor elkaar kunt krijgen?