Voor kinderen

Begeleiding van hoogbegaafde kinderen 

Vind jij het vaak saai in de klas? Begrijpen andere kinderen jou niet altijd? Of vind je het moeilijk om je werk af te krijgen? En haal je niet altijd goede resultaten op school, terwijl dat wel bij jouw intelligent zou moeten horen?

Verschillende kinderen heb ik met deze en andere vragen succesvol kunnen begeleiden. Graag zou ik jou ook willen helpen. 

Lees hieronder waaruit de begeleiding kan bestaan:

Begeleiding op school (of thuis)

R

Leren Leren / Strategietraining

Je zult wel al hebben ervaren dat de lesstof op school meestal te gemakkelijk voor je is. Hierdoor hoef je je eigenlijk nooit in te zetten voor toetsen of andere opdrachten.

Maar als je in de bovenbouw zit van de basisschool of op het voortgezet onderwijs, dan wordt ervaren de meeste kinderen dat de lesstof een stuk ingewikkelder is. Je merkt dat één keer een tekst lezen niet voldoende is om bijvoorbeeld een toets te kunnen leren. Je krijgt veel huiswerk en je moet dit allemaal op tijd afkrijgen. Kortom je moet gaan leren leren en leren plannen.

Door middel van het volgen van een strategietraining ga jij deze vaardigheden leren. Wij gebruiken hiervoor smart games en andere spellen.  Jij gaat vaardigheden ontwikkelen die jij meteen op je schoolwerk kunt toepassen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Plannen en agendagebruik
 • Leesstrategieën
 • Geheugenstrategieën
 • Controleren van je werk
R

Mindset

Als jij merkt dat je het vervelend vindt om fouten te maken of bang bent om te falen. Als je merkt dat je liever makkelijkere dingen doet dan iets moeilijks. En als je ook geen nieuwe uitdagingen wil aangaan. Dan is het tijd om in actie te komen. Hoogstwaarschijnlijk ben jij een vaste (fixed) mindset aan het ontwikkelen.

In deze vorm van begeleiding leer je wat er wordt bedoeld met mindset, wat het verschil is tussen een vaste en groei (growth) mindset. Daarnaast zul je gaan ontdekken wat je talenten zijn, hoe jij denkt over je intelligentie, of jij uitdagingen aangaat, leer jij van je fouten en hoe zit het met je doorzettingsvermogen. 

R

Psycho-educatie

Het kan soms heel fijn zijn én helpen als je uitleg krijgt over je ontwikkeling als (hoog)begaafd persoon. Helemaal als je problemen ervaart door je hoogbegaafdheid. Tijdens deze psycho-educatie begeleiding leer je om meer grip te krijgen op jezelf en/of je omgeving.

Onderwerpen die onder andere tijdens deze begeleiding besproken worden zijn:

 • Hoe werken je hersenen?
 • Waarom verveel je je snel?
 • Waarom haal je minder goede cijfers?
 • Waarom voel je je soms anders dan je klasgenoten? 

Beter bij de les

Wat is Beter bij de les?

Beter bij de les is een training die speciaal ontwikkeld is voor kinderen vanaf 8 jaar die moeite hebben om zich te concentreren in combinatie met planningsproblemen en eventuele leerproblemen. Dit worden ook wel executieve functies genoemd, de regelfuncties van het brein.

Door het volgen van de training “Beter bij de les” krijg jij meer inzicht op school hoe jij leert. Jij gaat leren hoe jij naar je eigen functioneren gaat kijken, zodat jij zelf weet hoe je het in positieve zin kunt veranderen. Je leert je te concentreren, je werk te plannen, je geheugen op een juiste manier te gebruiken en je taak aan te pakken.

Hoe werkt het?

Een Beter bij de les-training bestaat uit 25 begeleidingsmomenten van 60 minuten waarbij op school (buiten de klas) met jou wordt geoefend. Er wordt aangeraden om vier tot vijf maal per week te trainen. De training duurt dan ongeveer zes weken.

Afname didactisch onderzoek 

Wereldspel

Het Wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument voor (hoog)begaafde kinderen die al een tijd ‘uit’ staan en die:

 • niet lekker in hun vel zitten
 • onderpresteren
 • faalangstig zijn
 • perfectionistisch zijn

Het kind moet een dorp bouwen. Er zijn geen verwachtingen waaraan het dorp moet worden voldaan. Alles is “goed”. Het kind kan op gaan in het bouwen. Hierdoor ontstaat er een ontspannen sfeer waardoor je een gesprek met het kind kan gaan houden.

De bevindingen uit het Wereldspel zijn daarbij goed bruikbaar. Je kunt uit de manier van het bouwen halen hoe een kind zijn informatie verwerkt (via beelden -> beelddenker of via taal), welke persoonlijkheidskenmerken het kind laat zien zoals faalangstig, communicatieproblemen of frustratie en wat de cognitieve ontwikkeling is van een kind.

Afname diagnostische toetsen

Door middel van een pedagogisch didactisch onderzoek (PDO) wordt het niveau van je kind in kaart gebracht wat betreft de verschillende schoolse vaardigheden. Een didactisch onderzoek bestaat uit verschillende toetsen. In overleg met de ouder wordt bepaald op welke leergebieden dit onderzoek zich richt. Op de volgende gebieden kunnen toetsen afgenomen worden:

 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Spelling
 • Rekenen

Naar aanleiding van deze toetsen wordt niet alleen het niveau vastgesteld, maar wordt er ook gekeken welke specifieke hiaten er zijn en welke strategieën je kind hanteert. 

Verder wordt er tijdens het onderzoek opgelet op motivatie, concentratie en werkhouding. Op basis van informatie over de voorgeschiedenis, de toetsresultaten en de observaties wordt er een handelingsgericht advies opgesteld. 

Wil je dat jouw begaafde kind gelukkig is?

Maar weet je niet hoe je dat voor elkaar kunt krijgen?