Voor onderwijs

professionals

Ondersteuning bij begeleiding begaafde kinderen

Vind je het lastig om je begaafde kind of je begaafde leerling in je klas passend te ondersteunen? Wil je dat de thuissituatie verandert of dat er op school een passend aanbod geboden wordt aan je kind? Support At School richt zich op de begeleiding van (hoog)begaafde kinderen, hun ouders en de leerkracht.

Mijn naam is Saskia Huizer, ECHA hoogbegaafdheidsspecialist en expert op het gebied van (hoog)begaafdheid. In mijn coachings- en adviespraktijk bied ik passende begeleiding voor ieder kind tussen 2 en 17 jaar.

Ondersteuning voor hoogbegaafde kinderen op school

R

Signaleren

R

Hulp bij het verrijken van lessen

Coaching leerkracht/intern begeleider/directie

R

Visie en beleid ontwikkelen die past bij de school en de populatie

R

Werken aan leerlijnen

R

Begeleiding in de groep

R

Ondersteuning bij de begeleiding van leerkrachten

R

Ondersteuning bij het opzetten van een goed werkende plusvoorziening (plusgroep)

Trainingen, masterclasses & workshops

Rondom het onderwerp begaafdheid

Op aanvraag verzorg ik trainingen, een masterclass of workshops rondom hoogbegaafdheid. 

Beter bij de les

Wat is Beter bij de les?

Beter bij de les is een effectieve individuele training ontwikkeld door Pi Research (Bascule) speciaal voor kinderen met zwakke executieve functies, zoals kinderen met ADHD en/ of leerproblemen. De trainingsmodule is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar die op de basisschool problemen ondervinden met het werkgeheugen, plannen en controleren, de zogenaamde executieve functies, de regelfuncties van het brein. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Door de training van “Beter bij de les” krijgen kinderen op school meer inzicht in hun leergedrag. Het kind wordt getraind om naar het eigen functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zoveel mogelijk zelfstandig kan bijsturen. Naast het aanleren van leerstrategieën ten aanzien van aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en metacognitie, wordt ook het werkgeheugen getraind met de oefeningen.

Hoe werkt het?

Een Beter bij de les-training bestaat uit 25 individuele sessies waarbij op school (buiten de klas) met het kind wordt geoefend gedurende 50 minuten onder begeleider van een trainer. Daarnaast zijn er drie oudersessies waarvan de eerste sessie gezamenlijk met de leerkracht plaatsvindt. Aangeraden wordt er naar te streven vier maal per week te trainen, de training duurt dan ca. 6 weken.

Beeldbegeleiding

Loop jij er tegenaan dat jij het moeilijk vindt om orde te bewaren in je groep? Ervaar je dat je niet goed weet hoe je de leerlingen in je groep op verschillende niveaus goed kunt ondersteunen? Of ben je een (beginnende) leerkracht en wil je je verder ontwikkelen?

Beeldbegeleiding is een effectieve vorm van coaching van leraren en leerlingen.
Door je bewust te worden van wie je bent als leerkracht en wat voor effect je gedrag
heeft op leerlingen, kun jij je verder ontwikkelen.

Wat is beeldcoaching?

Bij beeldcoaching worden er video opnames gemaakt van de dagelijkse klassensituatie. Je leert aan de hand van de opnames te kijken naar je eigen handelen in de klas, die passen bij je ondersteuningsvraag. 

Beeldcoaching is zeer effectief en erg inspirerend omdat je voortbouwt op de zichtbare kwaliteiten van jou als leerkracht.

Mocht je meer informatie willen hebben, neem dan contact met mij op via het contactformulier. 

 

Wil je dat jouw begaafde leerling gelukkig is?

Maar weet je niet hoe je dat voor elkaar kunt krijgen?