Voor ouders

Begeleiding van ouders van hoogbegaafde kinderen

Heb je een begaafd kind en merk je dat je zoon of dochter niet helemaal gelukkig is? Ervaar je veel strijd met je kind over verschillende zaken tijdens de opvoeding? Of heeft je kind moeite om in slaap te vallen of om lang door te slapen?

Passende begeleiding geeft je handvatten om samen met mij een oplossing voor jouw kind en voor jou als ouder te vinden.

Lees hieronder hoe ik je kan helpen of klik hieronder voor het aanbod voor de begeleiding van je kind: 

Online training voor ouders van hoogbegaafde kinderen

Op een passende en positieve manier je begaafde kind ondersteunen

Ben jij de ouder die soms even niet weet hoe jij je begaafde kind het beste kunt ondersteunen? Herken jij misschien dat jij je machteloos kunt voelen als jij je kind niet begrijpt of dat de sfeer thuis minder fijn is? Als ervaringsdeskundige kan ik jou hiermee helpen.

In deze online training ga je als ouder  “empowerment” vinden zodat je vanuit je eigen kracht én op je eigen, persoonlijke manier je kind leert te begeleiden.

Mocht je meer informatie willen over deze praktische training dan kan dit via het contactformulier aangevraagd worden.

Beter bij de les

Wat is Beter bij de les?

Beter bij de les is een effectieve individuele training ontwikkeld door Pi Research (Bascule) speciaal voor kinderen met zwakke executieve functies, zoals kinderen met ADHD en/ of leerproblemen. De trainingsmodule is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar die op de basisschool problemen ondervinden met het werkgeheugen, plannen en controleren, de zogenaamde executieve functies, de regelfuncties van het brein. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Door de training van “Beter bij de les” krijgen kinderen op school meer inzicht in hun leergedrag. Het kind wordt getraind om naar het eigen functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zoveel mogelijk zelfstandig kan bijsturen. Naast het aanleren van leerstrategieën ten aanzien van aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en metacognitie, wordt ook het werkgeheugen getraind met de oefeningen.

Hoe werkt het?

Een Beter bij de les-training bestaat uit 25 individuele sessies waarbij op school (buiten de klas) met het kind wordt geoefend gedurende 50 minuten onder begeleider van een trainer. Daarnaast zijn er drie oudersessies waarvan de eerste sessie gezamenlijk met de leerkracht plaatsvindt. Aangeraden wordt er naar te streven vier maal per week te trainen, de training duurt dan ca. 6 weken.

Gezins/thuis- of ouderbegeleiding (PGB)

Opvoedings ondersteuning bij begaafdheid

Maak jij je als ouders zorgen om het gedrag van je hoogbegaafde kind thuis? Herken jij problemen zoals:

 • faalangst
 • onvoldoende sociale aansluiting
 • zindelijkheidsproblemen
 • gedragsproblemen
 • langdurige negatieve stemming
 • problemen in de opvoeding

Dan is het in sommige gevallen mogelijk om via de jeugdconsulent van de gemeente een aanvraag in te dienen voor een persoonsgebonden budget (PGB). 

De afgelopen jaren heb ik diverse (hoog)begaafde kinderen en hun ouders thuis geholpen bij bovenstaande vraagstukken via een PGB aanvraag. Aan de hand van opgestelde doelen in een plan van aanpak wordt er passende begeleiding gegeven aan je kind/jou als ouder/jouw gezin.  

Peers 4 Parents

Begeleiding van de emotionele ontwikkeling van je begaafde kind

Het opvoeden en begeleiden van begaafde kinderen vraagt vaak veel van het aanpassingsvermogen, het inlevingsvermogen en de creativiteit van jou. Ouders van begaafde kinderen lopen vaak tegen andere opvoedvraagstukken dan ouders met normaal begaafde kinderen aan.

Wil jij graag:

 • Ontdekken hoe je je kind beter kunt begrijpen?
 • Ervaringen delen met andere ouders die jou begrijpen?
 • Handvatten vinden om je kind emotioneel te kunnen begeleiden?
 • De communicatie en relatie met je kind, partner en/of school verbeteren?

Het programma bestaat uit 7 online en of live bijeenkomsten van 1 ½ uur. De volgende onderwerpen worden onder andere besproken:

 • Kenmerken van begaafde kinderen
 • Intensiteit, perfectionisme en stress
 • Motivatie, enthousiasme en (onder)presteren
 • Idealisme, (on)gelukkig zijn en depressie
 • Discipline en zelfmanagement
 • Positief ouderschap

Als Peers4Parents facilitator bied ik samen met een collega facilitator een veilige ruimte voor het delen van ideeën en strategieën en geven van ondersteuning in een ontspannen sfeer.

 

Wil je dat jouw begaafde kind gelukkig is?

Maar weet je niet hoe je dat voor elkaar kunt krijgen?